70x60x56 cm fotografia digital videoanimación dvd 3:00 digital cera,pan de oro y pelo 30x20x12 cm 40x40 cm 100x70 cm 100x70 cm acuarela/papel 200x150 cm acuarela 180x160 cm acuarela 200x150 cm / 20x30 cm 100x70 cm tinta (lienzo) 50x22 cm