grabación (piscina)  

grabación (proceso)  

grabación (proceso)  

grabacion (proceso)  

frames I  

detalle instalación en fachada  

detalle instalación en fachada  

detalle instalación en fachada  

detalle instalación en fachada  

 

proyección en el interior del  centro de arte contemporáneo

video-info (dvd) pantalla de información

video-info (dvd) pantalla de información